Velkommen til mitt bunadsverksted. Telefon: 48243301

Kvendrakten

Formålet med prosjektet var å styrke den kvenske befolknings identitet, både internt og i forhold til samfunnet for øvrig. Og da særlig i de sammenhenger hvor andre bruker bunader og/eller folkedrakter for å fremheve sin identitet.

Bakgrunnsmaterialet for drakten er avgrenset til tidsepoken 1880-1920
.kven kvendrakten